01 May 2009

Consumer Staples/Discretionary

มีเรื่องต้องไปยุ่งกับวิธีแบ่ง sector ของอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นสหรัฐ เจอกับคำว่า Consumer Staples และ Consumer Discretionary ถึงกับงง เลยต้องหาข้อมูลเพิ่ม
  • Consumer Staples คือ สินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร, ยา, สินค้าใช้สอยในบ้าน ตัวอย่างบริษัทในหมวดนี้ได้แก่ P&G, Colgate-PalmOlive, Coca-Cola, PepsiCo
  • Consumer Discretionary ก็กลับกัน คือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่น รถยนต์, เสื้อผ้าแฟชั่น, ภัตตาคาร, โรงแรม ตัวอย่างบริษัทในหมวดนี้ เช่น StarBucks, Nike, Amazon