26 August 2008

Five most important lessons I've learned as an entrepreneur.

Guy Kawasaki เจ้าเดิมไปเขียนบล็อกลง Sun SME (คาดว่ารับจ้างไป) พูดถึงหลัก "คิด" ห้าข้อสำหรับ startup
  1. cash flow มาก่อนกำไร - อันนี้เถ้าแก่ไทยสืบทอดกันมานาน ไม่ใหม่มาก
  2. คืบหน้าทีละนิด ดีกว่าดังตูม ซึ่งทำจริงได้ยาก
  3. โชคสำคัญกว่าฝีมือ ดังนั้นลองทำอะไรออกมาเยอะๆ โชคจะได้เยอะตาม
  4. อย่าสนใจเสียงนกเสียงกา ที่บอกว่าเราไปไม่รอด
  5. อย่าขอให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราไม่ทำ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า (กรอกฟอร์มยาวจัด) หรือลูกจ้าง (ใช้แรงงานทาส)
Five most important lessons I've learned as an entrepreneur.

No comments: