12 March 2007

Wal-mart Way

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ เลยกลับมาอ่าน The World is Flat ต่อ (จะได้รีบไปคืนเจ้าของ) ก็อ่านมาถึง Flatterner #7 Supply Chain ซึ่งอ้างเคสของ Wal-Mart ในการสร้าง process (supply chain - วิธีการส่งของ) แทน product (ของ)

คีย์สำคัญของ Walmart มี 3 อย่าง (p158)
  • Working with manufacturers to get them to cut their costs as much as possible
  • Working on its supply chain from those manufacturers to Wal-Mart's distrubution centers, to make it as low-cost and friction-less as possible
  • Improving Wal-Mart's information systems, so it knew exactly what its customers were buying, so the shelves would always be stocked with the right items at the right time
เป้าหมายของ Walmart คือลดราคาให้ถูกที่สุดเพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่ง ทั้งสามข้อข้างต้นคือการลดต้นทุน
  • ราคาของ โดยการซื้อล็อตใหญ่
  • ค่าขนส่ง โดยใช้ระบบ IT เพื่อให้รถบรรทุกไม่ต้องวิ่งรถเปล่า
  • ค่าสต็อก โดยหาข้อมูลว่าจะต้องสต๊อกอะไร
ระบบของ Walmart อ่านแล้ว perfect มาก ปัญหามีอย่างเดียวว่าคงหาคนมาทำระบบ supply chain แข่งกับ Wal-mart ได้ยาก ทั้งเหตุผลด้านการเงิน, knowhow, การผูกขาดโดยอัตโนมัติ ทางออกอยู่ใน Flatterner #8 In-sourcing เดี๋ยวจะมาเขียนต่อ

2 comments:

badzboy said...

อ่้านถึงบทเดียวกันครับ
แต่ต่างกันที่ผมอ่านเล่มแปลมาแล้ว

sayojang said...

ขอโทษนะคะใช้ระบบ IT ในการขนส่ง ไม่ทราบว่าระบบอะรัยหรอคะ เอ่อ เช่น RFID หรือระบบอะรัยที่เกี่ยวกะไอทีที่เค้าใช้อ่ะคะ ได้ระบุไว้ไหมคะ ขอบคุณคะ พอดีกำลังทำรายงานเกี่ยวๆกะพวกนี้อ่ะคะ เด๋วกลัวตอบอาจานไม่ได้ว่าเค้าใช้ระบบชื่อว่าอะรัยมาช่วยในการ control ขอบคุณค่า