06 October 2006

Promote

"ที่นี่เราไม่โปรโมทคนเพราะแก่ ความแก่เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นปัญหาส่วนตัวของคุณ บริษัทไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย"

CEO ท่านหนึ่ง บ. อยู่ใน SET
(คำพูดนี้ฟังมาตรงๆ อาจไม่ตรงเป๊ะ แต่ประมาณนี้แหละ)

No comments: