26 July 2006

Planning 101

เผอิญวันก่อนเถียงเรื่องนี้กับพี่ที่ทำงาน เลยมาจดเก็บไว้ ได้ข้อคิดดี

ย่อความ

ประเด็นคือ: เราควรทำแผนการทำงานหรือไม่?
ประเด็นถัดมา: แผนที่ดีควรเป็นอย่างไร

เค้าตอบ: ควร, แผนการอย่างละเอียด แยกตามลำดับชั้นบริหาร เช่น ระดับสูงก็อ่าน executive summary สั้นๆ ระดับต่ำก็แผนละเอียดเฉพาะฝ่าย
ผมตอบ: ควร, แผนต้องจบภายในกระดาษ A4 หนึ่งแผ่น และทุกคนควรแชร์ master plan ร่วมกัน

ขยายความ

เรื่องนี้เกิดจากมุมมองคำว่า "แผน" ต่างกัน

เค้ามองว่า "แผน" คือ เอกสารบอกประกอบการปฏิบัติงานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน
ส่วนผมมองว่า "แผน" คืออะไรก็ได้ที่ทำให้คนในองค์กรเข้าใจตรงกันว่าควรเดินไปทางไหน

ในเมื่อผมให้ความสำคัญกับคำว่า "เข้าใจ" มากเป็นอันดับแรก ดังนั้นแผนที่ดีต้องเข้าใจง่ายมากที่สุดที่เป็นไปได้ ซึ่งถ้าพัฒนาความคิดต่อไปอีก มันก็ควรจะ
  1. สั้น - ขนาดจำได้ มีไม่เกิน 4-5 ข้อ
  2. ไม่ซ้ำซ้อน - สมมติว่าถ้าแบ่งเป็นข้อ แต่ละข้อต้องมีความแตกต่างกันจนแยกข้อได้ ไม่ใช่ยัดเข้าไปเยอะๆ ให้มันดูมีเยอะ จนเหมือนจะทำงานกันเยอะ
  3. ชัดเจน ไม่ยืดยาด - ไม่ต้องมีเกริ่น "เนื่องจากว่า...", "ในอดีต..." ต้องระบุว่าจะทำอะไรแบบเป๊ะๆ เช่น ข้อหนึ่ง "ต้องมีกำไร" ข้อสอง "ส่วนแบ่งตลาด 60%" เป็นต้น
ถ้ามันยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ คิดว่า แผนนั้นต้องมี "ซัมติง" ที่เริ่มจะผิดวัตถุประสงค์แล้วล่ะ

ผมคิดว่าแผนที่ดีไม่ต้องมี Gantt Chart (ไม่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์) ไม่ต้องมีบทนำ บทสรุป เกริ่นอะไรยืดยาว แผนที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษปึกๆ ในบางครั้ง ตัวหนังสือขยุกๆ บนไวท์บอร์ดที่มีเส้นระโยงระยางก็อาจจะเป็นแผนที่ดีกว่าได้ ถ้าคนในองค์กรสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง

ไว้รออีกซักสิบปี เปิดบริษัทได้แล้วคงพิสูจน์ว่าใครถูก

1 comment:

Keng said...

http://www.keng.ws/node/112