18 July 2006

Google Hiring

วันก่อนคุยกับ อ. มะนาว แกเป็นศิษย์เก่า Berkley พอคุยเรื่องการทำงานเมืองนอก แกบอกว่าเพื่อนผม (สมัยอยู่ Berkley) มีแต่คนทำงาน Google ว่ะ ไม่ว่ามันจะจบโทจบเอกหรือเรียนไม่จบ ถ้ามันมีฝีมืออยู่บ้าง Google มันรับหมด บางคนทำ thesis อย่างยาก แต่ไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ใน Google ที่ไม่เกี่ยวกันเลย

กลยุทธการรับคนทำงานของ Google ดูเหมือนจะสะเปะสะปะ แต่เอาเข้าจริงก็มีจุดแข็ง

ข้อแรกคือการรับดะ (โดยเฉพาะคนเก่ง)​ เป็นการตัดโอกาสคู่แข่งไปในตัว เป็นกลยุทธง่ายๆ ที่ใครก็รู้ เผอิญ Google มันรวยเลยทำได้ไม่มีปัญหา

ส่วนข้อสองคือสไตล์การคัดคนเข้าทำงาน Google มาแนวว่าเอาคนมีฝีมือเข้ามาก่อน โดยเชื่อว่าเมื่อมันเก่งทางนึงแล้ว มันควรจะเก่งในฟิลด์ที่ใกล้เคียงกันด้วย ดังนั้นเอาตัวมาให้ได้ก่อน เข้ามาแล้วจะให้งานอะไรทำก็ค่อยว่ากัน จะเห็นว่าหลายๆ โครงการของ Google ก็มาจากงานทำเล่นที่คนมีฝีมือพวกนี้ทำนี่ล่ะ

ข้อสองนี้จะไปคล้ายกับทฤษฏีของ Apple ซึ่งมีอยู่ว่า ทีมที่มีคนน้อยแต่เก่ง ดีกว่าทีมคนเยอะแต่ฝีมือธรรมดา

No comments: