07 April 2006

Headperson

จำได้ว่าสมัยเรียน ครูใหญ่หรือ ผอ. จะน่าเกรงขามที่สุด (ทั้งๆ ที่เอาจริงแล้วเราแทบไม่ได้คุยกับ ผอ. เลย) เวลาเดินไปเจอตามทางเดิน จะรู้สึกตัวลีบ หวัดดีแล้วรีบๆ หลบไปให้พ้นหน้า ทั้งๆ ที่เวลาเจอครูอื่นหรือผู้ช่วย ผอ. ก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร

ตอนนี้มาทำงาน เจอประธานบอร์ดทีไรก็ยังแหยงๆ กลัวๆ ตัวลีบ คิดว่าคนอื่น องค์กรอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกัน

เลยมานั่งนึกว่า บทบาทของ head ที่สุดขององค์กร ควรทำตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกน้องทั้งหมดไม่แหยง

คำตอบก็คงเป็นทำตัวให้ผ่อนคลาย ตลก ใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็คงต้องให้ลูกน้องนิยมชมชื่น ขายชีวิตให้

การเป็นหัวหน้านี่มันก็เป็นศิลปะเหมือนกันเนอะ

No comments: