11 April 2006

Confidence

วันนี้ไปประชุมมา ได้บทเรียนในเรื่องนี้มาก เนื่องจากนั่งอยู่ดีๆ อ. ทวีศักดิ์ (ผอ. Nectec) ดันมานั่งข้างๆ

ปรากฎว่า อ. แกไล่บี้ออแกไนเซอร์ซะจน ในขณะที่เราซึ่งเห็นข้อบกพร่องในจุดเดียวกัน นั่งเกรงใจกลัวออแกไนเซอร์น้อยใจ

การเป็นเบอร์ 1 ขององค์กร หน้าที่สำคัญคือรักษาผลประโยชน์ขององค์กร และเบอร์ 1 ขององค์กรต้องมั่นใจในความคิดของตัวเอง เพราะทุกคนที่อยู่ข้างใต้นั้นเอาคุณเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว คาดหวังว่าสิ่งที่คุณพูดจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ไม่มีวันผิดเสมอ

บทเรียนๆ

No comments: