19 January 2006

สวัสดิการ (เพิ่มเติม)

เคยเขียนสวัสดิการไปที พวกน้ำอัดลมฟรีในที่ทำงาน มีบริการนวดมาถึงที่ ดูเบสิกๆ

Macintosh Division: ถ้านั่งเครื่องบินนานเกิน 2 ชม. พนักงานจะได้นั่ง 1st Class

No comments: