27 October 2005

Location

มีข่าวแว่วมาว่าจะได้ย้ายออฟฟิศ สาเหตุก็เดิมๆ คือ คนเยอะเกินกว่าที่ออฟฟิศเดิมจะรับไหว จึงต้องเกิดการ split คนจำนวนหนึ่งออกไป ซึ่งนโยบายคือ developer ออกไป เพราะเป็นหน่วยงาน research ที่ไม่จำเป็นต้องนั่งที่สำนักงานเดิม ติดต่องานภายนอก

ได้ย้ายไปตึกใหม่หรูๆ มันก็โอเค แต่ถ้ามามองว่าเป็นองค์กรของเราบ้างล่ะ

เป็นที่รู้กันตั้งกะ ป.4 ที่เข้าค่ายลูกเสือครั้งแรก ว่าการเอาคนไปคลุกคลีอยู่ด้วยกันเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ อย่างน้อยทุกคนน่าจะเห็นด้วยว่า ถ้าคนในองค์กรสนิทสนมกันแล้ว การทำงานมันจะราบรื่นกว่า บรรยากาศในการทำงานย่อมดีกว่าอยู่แล้ว

แน่นอนว่าปัญหาคนล้นที่ เบียดกันตาย มันย่อมมีเข้าซักวัน ถ้าองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น เราจะทำยังไงดี
  1. พยายามหยุดยั้งจำนวนคนที่เพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คือเมื่อคนเยอะอยู่ตัวแล้วต้อง freeze ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้น เอาเทคโนโลยีมาช่วยแทน คนเยอะไม่ได้แปลว่าจะเก่งกว่าเสมอไป
  2. ถ้าทำข้อ 1 แล้วยังแก้ไม่ได้จริงๆ มีวิธีรับสภาพ 1 องค์กร 2 ออฟฟิศอย่างไร? โดยมีข้อแม้ว่าประสิทธิภาพในการทำงาน (โดยเฉพาะการสื่อสาร) ยังคงอยู่

No comments: