12 May 2005

จดไ้ว้

มีโปรแกรมอยู่สามสี่ตัวที่น่าศึกษาในการตั้งองค์กรณ์ที่ไวต่ข้อมูล แต่ตัวผมเองตอนนี้แม้แต่ Revision Control System ยังใช้ไม่คล่อง เลยคิดว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายตัว

ตอนที่ที่อยู่ในรายการก็
TeamWork
Tiny ERP
ERP5

ใครมีบทความดีๆ เอามาฝากกันมั่งนะครับ

No comments: